SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

34.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 11. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokretanju postupka ostvarivanja prava
na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Utvrđuje se da Grad Novi Vinodolski sukladno odredbi članka 28., stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) ima pravo od infrastrukturnog operatera potraživati naknadu za pravo puta.

Visina naknade za pravo puta određena je člankom 6. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« broj 152/11 i 151/14).

Članak 2.

Grad Novi Vinodolski pokrenut će postupak ostvarivanja prava na naknadu za pravo puta te poduzeti sve druge potrebne radnje, a što uključuje i angažiranje stručnih osoba za obavljanje tog posla.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-02/15-20/14

Ur. broj: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 11. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr