SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

48.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat («Službebe novine Primorsko-goranske županije« 25/09,35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donosi:

1. Izmjenu i dopunu Plana razvojnih
programa Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama
za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Punat za 2015.g. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14) članak 1. mijenja se i glasi:

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija

Plan se sastoji od dva dijela:

1.Plan razvojnih programa za 2015. g. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

2.Plan razvojnih programa za 2015. g. s planiranim prihodima

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za 2015. g. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-02-01-15-24

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr