SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije » 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine, donijelo je

PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2015. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U članku 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 40/14) briše se točka 6., a dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

II. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Punat tijekom 2015. godine obavljat će se održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina:

1. Održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda

Vrsta radova:

U održavanju slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje i otvorenih kanala oborinske odvodnje čistit će se i ispirati slivnici i perforirani rubnjaci, troškovi oborinske odvodnje kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 10.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-17

Punat, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr