SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Punat

Članak 1.

U članku 4. stavak 1. točka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat

(»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 40/14, 8/15 i 19/15) dodaje se alineja 7. koja glasi:

»- prigodno ukrašavanje Općine.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. alineja 6. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-11

U Puntu, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr