SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

35.

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članak 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

-naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-područja zona u Općini Punat,

-koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

-koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

-rok plaćanja komunalne naknade,

-nekretnine važne za Općinu Punat koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

-izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 2.

Komunalna naknada naplaćuje se u slijedećim naseljima na području Općine Punat:

-naselje Punat i

-naselja Stara Baška.

III. PODRUČJA ZONA

Članak 3.

Područje Općine Punat dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja, u dvije zone koje obuhvaćaju:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-8

U Puntu, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr