SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

14.

Na temelju članka 128., stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 15. ožujka 2005. godine donijela

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Primorsko-goranske županije ze 2004. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu sadrži:

-ostvarene prihode poslovanja tekuće
godine 226.123.791,46 kn

-izvršene rashode poslovanja 185.440.430,48 kn

-ostvarene prihode od prodaje
nefinancijske imovine 15.571,54 kn

-izvršene rashode za nabavu
nefinancijske imovine 47.273.551,68 kn

-ostvarene primitke od financijske
imovine 5.102.616,00 kn

-izvršene izdatke za financijsku
imovinu 4.641.933,86 kn

-višak prihoda iz prethodne godine 18.580.248,35 kn

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja, te viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu 12.466.311,33 kn prenosi se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2005. godinu.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 3. rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu.

Članak 5.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/20

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-3

Rijeka, 15. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=121&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr