SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

21.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, dana 14. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška

I.

U Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 08/15) točka VI. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Baška su:

1.Komunalno društvo Baška d.o.o. Baška

2.PONIKVE VODA d.o.o.

3.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

4.Lovačko društvo »Kamenjarka«

5.Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«,
vl. Vanes Dekanić

6.Obrt »Građevinarstvo Jurešić«, vl. Darijo Jurešić

7.Hoteli Baška d.d.

8.Radio otok Krk

Pravne osobe iz prethodnog stavka ove točke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz ove točke, istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Baška (ili Plan u cijelosti).

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/15-01/3

Ur. broj: 2142-03-02/1-15-5

Baška, 14. travnja 2015.

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr