SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA JELENJE

32.

Na temelju članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15), članka 11. Ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova od 21.4.2009. god. i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 13. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih
poslova na području Općine Jelenje

Članak l.

Raskida se Ugovor o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova od 21.4.2009. i Aneks br.1 Ugovora od 08. siječnja 2014. god., sklopljen između Općine Jelenje kao koncedenta i Cvjetarne »Ane« Dražice kao koncesionara.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje:

Općina Jelenje kao koncedent sklopilo je Ugovor o koncesiji za obavljanje pogrebnih usluga s Cvjetarnom »Anom« Dražice, s rokom trajanja od 21. 4. 2009. do 23. 4. 2019. god.

Članak 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/ 15), koji je stupio na snagu 7. 4. 2015. god. propisano je da »Koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestaju važiti danom stupanja na snagu Zakona.«

Slijedom navedenoga koncesionaru tvrtki Cvjetarna »Ana« Dražice po sili zakona prestaje koncesija za obavljanje pogrebnih usluga za područje općine Jelenje.

KLASA: 214-01/15-01/13

URBROJ: 2170/04-02-15-7

Dražice, 16. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=51218&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr