SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA JELENJE

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 86/08, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 16. 6. 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno društvo Jelen d.o.o.

Članak 1.

»Članak 5. Izjave o osnivanju dopunjuje se sljedećim točkama (djelatnostima):

. pogrebne djelatnosti i djelatnosti pogrebne službe

. upravljanje grobljima

. cvjećarsko aranžerski poslovi

. pružanje usluga turističke agencije«

Članak 2.

Mijenja se članak 2. stavak 1. Izjave o osnivanju i sada glasi:

»Društvo posluje pod tvrtkom: Komunalno društvo Jelen društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje

komunalnih i drugih usluga i turistička agencija«

Članak 3.

Sukladno članku 454 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 Odluka US RH. 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), Skupština Komunalnog društva, radi provođenja ove Odluke, dati će pred javnim bilježnikom Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnog društva JELEN d.o.o. Dražice, koji će utvrditi potpuni tekst osnivačkog akta, te poduzeti ostale potrebne radnje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01-01

Ur.broj: 2170-04-01-15-9

Dražice, 16. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=51218&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr