SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 34/09, 13/13 i 19/13 ) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. g. donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2014.godinu kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 726.180,92 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 649.990,64 kn

Članak 2.

Višak poslovanja u iznosu od 726.180,92 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 649.990,64 kn. Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 76.190,28 kn pokriva se manjak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 141.147,42 kn.

Utvrđuje se manjak prihoda poslovanja za 2014. godinu u iznosu od 64.957,14 kn.

Račun/ Opis Planirano Ostvareno Indeks

Pozicija 2014.g. 2014.g. 4/3

1 2 3 4 5

Članak 3.

Predviđeno pokrivanje manjka prihoda uvrstit će se u I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur.broj: 2112-05-01-15-12

Mrkopalj, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr