SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

24.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine PGŽ« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici, održanoj 17. lipnja 2015. godine donosi

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA
PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj. Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Članak 2.

Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/15-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-15-9

Dobrinj, 17. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr