SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

18.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/ 04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., i 144/12., 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/ 08. i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 53/10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015. godine, donosi

I IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2015. godini (SN PGŽ 41/14) čl.2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 400-08/15-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-15-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr