SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
13

13.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03), članka 4. stavak 2. Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/05), članka 15. stavak 1. Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 3/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na 106. sjednici od 3. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Primorsko-goranska županija i određuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Primorsko-goranske županije koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Pravilnikom o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 3/05) i Odlukom o određivanju službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 3/05).

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslike dokumenta koji sadrži traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1.00 kune po stranici dokumenta.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro- računa Primorsko-goranske županije broj 2402006 - 1800008005 poziv na broj odobrenja 22 7374 - JMBG - 12 (za fizičke osobe) i 21 7374 - MB- 11 (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za izradu preslike dokumenta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/6

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-09

Rijeka, 3. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

KATALOG INFORMACIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. OPĆI AKTI

1.1. Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 14. travnja 1993. i nadalje

1.2. Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije od 28. prosinca 1994. i nadalje

1.3. Župana Primorsko-goranske županije od 29. studenoga 1995. i nadalje

1.4. povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko- goranskoj županiji od 3. lipnja 1996. do 11. lipnja 1997. godine i od 20. listopada 1997. do 22. prosinca 1997.

Napomena: Svi opći akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Županijske skupštine od 1993. i nadalje

2.2. Županijskog poglavarstva od 1993. i nadalje

2.3. Župana Primorsko-goranske županije od 1993. i nadalje

Napomena: svi pojedinačni akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Primorsko-goranske županije

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA sa sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva za razdoblje od 1993. i nadalje, nalazi se u pismohrani Primorsko-goranske županije (materijal za sjednice, zapisnici, izvornici akata)

4. KATALOG ŽUPANIJSKE IMOVINE

5. POPIS OSOBA kojima su dodijeljene godišnje nagrade i nagrade za životno djelo

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI SA ŽUPANIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I S REGIJAMA U INOZEMSTVU

Napomena: cjelokupna dokumentacija iz točke 4., i 5. i 6. nalazi se u pismohrani Primorsko-goranske županije

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S UDRUGAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA TE GIS

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Natječaj se objavljuje u javnim glasilima i na web stranicama Primorsko-goranske županije, a dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr