SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Članak 1.

Općina Matulji pristupit će izradi Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Članak 2.

Strateškim razvojnim programom Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Matulji:

-utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast (Europa 2020), a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,

-stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,

-stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim inozemnim i nacionalnim fondovima,

-stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,

-stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

Članak 3.

U izradi Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine bit će uključen vanjski konzultant na temelju javnog poziva, radna tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, djelatnici Općine Matulji te predstavnici svih gospodarskih i društvenih sektora.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Matulji predlaže, a Općinsko vijeće Općine Matulji utvrđuje prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine za javnu raspravu.

Općinski načelnik Općine Matulji utvrđuje konačni prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine za usvajanje na Općinskom vijeću Općine Matulji.

Članak 5.

Rok za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine je 9 mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Sredstva za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine osigurat će se u Proračunu Općine Matulji za 2015. godinu.

Članak 7.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/15-01/10

URBROJ: 2156-04-01-15-5

Matulji, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr