SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MATULJI

27.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.26/09, 38/ 09 i 8/13, 17/14 i 29/14), uz prethodno pribavljenu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, KLASA: 810-03/15- 03/06 URBROJ: 543-12-01-15-3 od dana 12. svibnja Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Revizije procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Matulji

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Matulji donosi Reviziju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Matulji koju je izradio ovlašteni Izrađivač DLS d.o.o. iz Rijeke, oznaka dokumenta RN/2014/0171 od svibnja 2015., a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Rijeka, Klasa: 810-03/15-03/06; Ur.broj: 543-12- 01-15-3 od dana 12. svibnja 2015. godine.

Članak 2.

Revizija procjene iz članka 1. ove Odluke ovjerena pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji te potpisana od strane Predsjednika Općinskog vijeća sastavni je njen dio i kao takva nalazi se u privitku iste.

Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Matulji objavit će se na web stranici općine: http://www.matulji.hr/

Članak 3.

Izvornik Revizije procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Matulji čuva Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/14-01/8

Ur.broj: 2156-04-01/15-9

Matulji, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr