SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MATULJI

24.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13 ,153/13, 14/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. god., donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«: broj 40/14), članak 1. mijenja se i glasi:

»1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 400-08/15-01/2

UR.BROJ.: 2156-04-01-15-5

Matulji, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr