SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MATULJI

23.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko-goranske 26/09, 38/09 ,8/ 13 17/14 i 29/14), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. g, donosi,

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2015.G. I PROJEKCIJE 2016.-2017.

Članak 1.

U Proračunu Općine Matulji za 2015. g. i Projekcije za 2016.-2017. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/2014, članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2015. g., i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015. g. i projekcije 2016.-2017. g. stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske Županije«

Klasa: 400-08/15-01/2

Ur.broj: 2156-04-01-15-2

Matulji, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr