SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 17. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Punat

Članak 1.

Članak 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/14 i 8/15) mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. obavljanje dimnjačarskih poslova

2. uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk« te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ove Odluke, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1., točke 1. i 2. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/3

URBROJ:2142-02-01-15-14

U Puntu, 29. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr