SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD OPATIJA

38.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na
području Grada Opatije za 2014. godinu

1.Usvaja se Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za 2014. godinu.

2.Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za 2015. godinu.

3.Ovaj Zaključak objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/15-01/03

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 2. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr