SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ br. 25/09, 30/09 i 07/13) i članka 103. st. 2. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/ 13 i 92/14), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

I.

Utvrđuje se da je na novonastaloj zč. 1915/10 cesta od 127 m2 upisana u z.k.ul. 2708 KO Veprinac, na kojoj je lokacijskom dozvolom Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prstorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, klasa UP/I 350-05/14- 03/18 od 4. prosinca 2014. godine planirano proširenje groblja u Veprincu, trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišnoknjižna služba Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, temeljem ove Odluke provest će u zemljišnim knjigama na zč. 1915/10 KO Veprinac brisanje upisa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije uz istovremeni upis prava vlasništva u korist Grada Opatije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 944-01/15-01/95

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 2. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr