SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju Suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu s Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i Gradom Cresom na projektu

»Dogradnja vodoopskrbnog sustava
na vodoopskrbnom području Cres - Lošinj u naseljima: Cres, M. Lošinj, Punta Križa, Susak i Ilovik«

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja daje suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu s prijaviteljem Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i partnerom Gradom Cresom. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. prijavitelj je projekta na Operativni program »Zaštita okoliša« 2007.-2013. godine, prioritet 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama, na Poziv na dostavu prijedloga projekta »Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje BR.EN.2.1.16. s projektom »Dogradnja vodoopskrbnog sustava na vodoopskrbnom području Cres - Lošinj u naseljima: Cres, M. Lošinj, Punta Križa, Susak i Ilovik«.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja za sklapanje Ugovora o partnerstvu s Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i Gradom Cresom na projektu »Dogradnja vodoopskrbnog sustava na vodoopskrbnom području Cres - Lošinj u naseljima: Cres, M. Lošinj, Punta Križa, Susak i Ilovik«.

Članak 3.

Vrijednost investicije utvrdit će se postupkom javne nabave, a prema projektantskoj vrijednosti ista iznosi 30.304.849,10 kuna bez PDV-a.

Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz slijedećih izvora:

Kohezijski fond s 85% od iznosa prihvatljivih izdataka

Hrvatske vode s 5% od iznosa prihvatljivih izdataka

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. s partnerima (Grad Cres i Grad Mali Lošinj)s 10% od iznosa prihvatljivih izdataka te sve neprihvatljive izdatke (PDV, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i sl.).

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove investicije u skladu s člankom 3. stavak 2. ovog Ugovora osigurat će se u Planu poslovanja prijavitelja Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. i Proračunima partnera (Grad Mali Lošinj i Grad Cres) za 2015. i 2016. godinu.

Članak 5.

Postupak javne nabave provest će Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 363-01/15-01/23

URBROJ: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 28. svibnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=939&mjesto=10005&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr