SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, isp. 31/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

IZMJENE PRAVILNIKA
o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za
poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo

Članak 1.

U Pravilniku o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo (Službene novine PGŽ 29/2014) članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnici potpora iz ovog Pravilnika mogu biti poljoprivrednici, subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada, te subjekti malog gospodarstva koji imaju izdvojeni pogon, odnosno poslovnu jedinicu na području Grada.«

Članak 2.

U Pravilniku o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo (Službene novine PGŽ 29/2014) članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Potpore za Poticanje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 302-02/15-01/07

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 14. svibnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr