SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
OPĆINA JELENJE
4

4.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55.Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 28.Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje je na sjednici održanoj 24. veljače 2005. donijelo

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2004. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2004. godine, u ukupnom iznosu od 2.182.379,89 kn, za podmirenje izdataka, kako sljedi:

. Poz. 47 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

. Poz. 71 gradnja vodovoda

. Poz. 73 gradnja kanalizacije

. Poz. 88 sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju

. Poz. 118 dodatna ulaganja na građevinskim objektima

. Poz. 127 izgradnja dječjeg igrališta

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti po pozicijama rashoda i izdataka I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/

Ur. broj: 2170-04-05-1

Dražice, 24. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

OSTVARENJE 2004. godine

A. PRIHODI I PRIMICI

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 400-08/05-01

Ur. broj: 2170-04-04-3

Dražice, 24.02.2005.

 

Odluka o korištenju viška sredstava   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51218&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr