SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

12.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 I 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj 14. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima te Pisma namjere o suradnji jedinica
lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta

I.

Prihvaća se projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima« procijenjene ukupne vrijednosti 490.370.277,00 kn (64.522.405,00 EUR).

II.

Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima«, koje čini sastavni dio ove Odluke.

Za predstavnika Općine Dobrinj u projektnom timu za praćenje izvršenja Projekta imenuje se Zdenko Kirinčić.

III.

Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstava kako slijedi:

* sredstva EU fondova u iznosu 71,58%;

* domaća sredstva u iznosu 28,42% od ukupne vrijednosti projekta (državni proračun, Hrvatske vode, JLS).

IV.

Prihvaća se da udio sredstava JLS iznosi maksimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta odnosno 49.037.028,00 kn.

V.

Prihvaća se veličina udjela svake jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju projekta u iznosu 35.199.675,00 kn (49.037.028,00 - 13.837.352,00 kn priznatog dosadašnjeg učešća JLS) i to:

. Grad Krk - 23,21%

. Općina Baška - 13,62%

. Općina Dobrinj - 13,49%

. Općina Malinska - Dubašnica - 20,40%

. Općina Omišalj - 18,48%

. Općina Punat - 10,80%

VI.

Prihvaća se prijedlog da se po potrebi financijska sredstva koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave pribave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj (u prilogu indikativna ponuda HBOR od 3.3.2015. godine).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/15-01/1

Urbroj: 2142-04-01-15-5

Dobrinj, 14. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr