SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

23.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (NN br. 153/ 13), uz prethodnu suglasnost Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski broj 2107/02-21-15-71 od dana 30.4.2015. i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ br. 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

U Odluci o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (Službene novine PGŽ br. 13/04, 19/04, 35/04 i 20/06) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Iznimno, Gradonačelnik može svojim Zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna kalendarske godine, u slučaju ako se radi o građevinskim radovima na objektima društvene namjene (dječji vrtić, škola i sl.) ili javne namjene (luke otvorene za javni promet lokalnog i županijskog značaja, luke posebne namjene županijskog značaja, crkve i sl.) te objektima komunalne infrastrukture (sustavi odvodnje, vodoopskrbe i sl.)«

Članak 2.

U cijelom tekstu Odluke riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/15-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr