SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD CRES

27.

Na temelju članka 23.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

Članak 6. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« PGŽ, br. 19/00, 32/01 i 9/11) mijenja se i glasi:

Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koji služe obavljanju određene poslovne djelatnosti utvrđuju se po toj djelatnosti, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/15-1/3

Ur.broj: 2213/02-01-15-2

Cres, 14. svibnja 2015.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr