SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 126/12 i 48/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba
od posebnog interesa za Općinu Punat

Članak 1.

U Odluci o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Trgovačka društva

1.PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk, OIB 64125437677;

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, Krk, OIB 04155352667;

3.PONIKVE USLUGA d.o.o., Vršanska 14, Krk, OIB 92143159456;

4.Komunalno društvo ČRNIKA d.o.o., Obala 72, Punat, OIB 01052285357;

5.RADIO OTOK KRK d.o.o., Društveni dom Kras, Kras 112a, Dobrinj OIB 49445582981.

Ustanove

1.Dječji vrtić »Lastavica«, Ivana Gorana Kovačića 81, Punat, OIB 87586960539;

2.Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko- goranske županije, Karolinska 87, Ravna gora, Stara Sušica, OIB 07103881876.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/2

URBROJ: 2142-02-01-15-13

Punat, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr