SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA PUNAT

20.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14) i članka 12. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14 i 8/15, te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj dana 28. travnja godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat, komunalni poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat povjeravaju se najpo

voljnijem ponuditelju - EKOCIJAN d.o.o., Našička 8, 10000 Zagreb, OIB: 37698275226.

Komunalni poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju EKOCIJAN d.o.o., Našička 8, 10000 Zagreb, OIB: 37698275226 na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke sa EKOCIJAN d.o.o., Našička 8, 10000 Zagreb, OIB: 37698275226 zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/2

URBROJ: 2142-02-01-15-7

Punat, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr