SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA MATULJI

20.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15) , članka 84.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br .114/10, 124/14 i 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 ,17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao i neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014.g. u iznosu od 17.783.960,28 kn.

Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014. g.utvrđeno je da su ostvareni:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

1

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/7

Ur. broj: 2156-04-01-15-7

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr