SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA MATULJI

18.

Temeljem članka 30. stavka 5.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28.travnja 2015. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2014. godine iznose 5.664.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.405.422,18 kn, što čini 60,12% od planiranog.

III.Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2013. g., te korigiran 1. i 2. Izmjenama i dopunama usvojenim 22. srpnja 2014. g. 26. studenog 2014. g (»Službene novine Primorsko-goranske županije »br. 12/14 i 36/14), te preraspodjelom sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014.g.

IV.Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2014.g. utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 400-08/14-01/7

URBROJ: 2156-04-01/15-4

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr