SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA MATULJI

17.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj:6/09, 38/09, 8/13, 17/14 ,i 29/14 ,Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. god.

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 6.250.992,14 kn odnosno 90,33% od planiranog.

I.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2013. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 50/13), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 23. srpnja 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/14), a 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. studenoga 2014.g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 50/13).

II.Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja sljedeća sredstva:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 400-08/14-01/7

URBROJ: 2156-04-01/15-3

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr