SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD VRBOVSKO
12

5.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/01 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. veljače 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnine označene kao k.č. 3929/4 - Livada površine 20 čhv; k.č. 3929/6 Livada površine 32 čhv i k.č. 3929/7 Dvorište neplodno površine 19 čhv sve upisane u zk. ul. 1 K.O. Vrbovsko kao općenarodna imovina - Općina Vrbovsko - javno dobro ne koriste kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Vrbovskom - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na navedenim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Vrbovskog pravnog sljednika Općine Vrbovsko.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 944-15/05-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 28. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr