SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD VRBOVSKO
12

2.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. veljače 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovsko, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Vrbovskog koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti za vrijeme uredovnog trajanja vremena za prijem stranaka u tijelima gradske uprave Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrži tražena informacija, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se u korist Proračuna Grada Vrbovskog, broj 2402006-1850900004, pozivom na broj 22 7803-JMBG, za fizičke osobe i 21 7803-MB za pravne osobe s naznakom svrhe doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-01/05-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 28. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

KATALOG INFORMACIJA
GRADA VRBOVSKOG

I. OPĆI AKTI

1. Općinskog vijeća Grada Vrbovskog od 1993. do lipnja 1997. godine

2. Gradskog vijeća Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje

3. Općinskog poglavarstva Općine Vrbovsko od 1993. do lipnja 1997. godine

4. Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje.

Svi opći akti objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

II. POJEDINAČNI AKTI

1. Općinskog vijeća Grada Vrbovskog od 1993. do lipnja 1997. godine

2. Gradskog vijeća Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje

3. Općinskog poglavarstva Općine Vrbovsko od 1993. do lipnja 1997. godine

4. Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje.

Svi akti nalaze se u pismohrani Grada Vrbovskog.

III. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA (materijali uz saziv sjednica, zapisnici i izvornici akata) sa sjednica Općinskog vijeća Grada Vrbovskog od 1993. do lipnja 1997. godine, Gradskog vijeća Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje, Općinskog poglavarstva Općine Vrbovsko od 1993. do lipnja 1997. godine i Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog od srpnja 1997. godine nadalje nalaze se u pismohrani Grada Vrbovskog.

IV. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Grada Vrbovskog.

V. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA nalazi se u Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

VI. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO PRAVNIH ODNOSA GRADA VRBOVSKOG S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA nalazi se u pismohrani Grada Vrbovskog.

VII. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave nalazi se u pismohrani Grada Vrbovskog.

VIII. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA VRBOVSKOG nalazi se u pismohrani Grada Vrbovskog.

IX. GROBNI OČEVIDNICI za groblja u Vrbovskom nalaze se u »Komunalcu« d.o.o. Vrbovsko, a za ostala groblja na području Grada Vrbovskog u Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr