SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

14.

Na temelju članka 18. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02, 23/08, 10/10, 44/12, 7/14, 18/14 i 8/15) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković, dipl. ing. dana 7. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini zakupnine
za davanje u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/08, 19/10, 15/11 i 24/13) članak 5. mijenja se i sada glasi:

Veličina, izgled i lokacija za postavljanje kioska i drugih naprava, regulirani su Odlukom o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/09, 19/ 10, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Planom rasporeda kioska i pokretnih naprava, te veličine i izgleda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog područja Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

U članku 7. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

Zakup putem natječaja utvrđuje se na rok od 5 godina za kioske, računajući od dana zaključenja ugovora, a za postavljanje privremenih objekata utvrđuje se za razdoblje od najranije 1. svibnja do najkasnije 30. rujna tekuće godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/15-01/17

Ur. broj: 2107/02-07-15-5

Novi Vinodolski, 7. travnja 2015.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr