SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč. tekst i 2/14- Odluka Ustavnog suda RH) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Omišalj za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 88.000,00 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2015. godinu, namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 6.666,70 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10%, odnosno u iznosu od 7.333,37 kn kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/2

URBROJ: 2142-06-15-01-6

Omišalj, 27. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr