SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
10

8.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 30. sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se Suglasnost GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski na zaduživanje kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 6.955.00,00 kn, na rok otplate od 15 godina bez počeka, a za izgradnju komunalne infrastrukture na dionici Mel - Mikulja i izgradnju mrtvačnice i uređenje groblja u Povilama.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/05-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-05-3

Novi Vinodolski, 25. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr