SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD BAKAR
2

2.

Na temelju članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 49. sjednici održanoj dana 28. veljače 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća i članovima Gradskog poglavarstva Grada Bakra

Članak 1.

Naziv Odluke o visini naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima Gradskog poglavarstva Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 05/01 i 21/ 01) mijenja se i glasi:

»Odluka o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća, naknadi članovima Gradskog Poglavarstva i naknadi troškova predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora Grada Bakra (u daljnjem tekstu predsjednici VMO).«

Članak 2.

U članku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi:

»i naknadi troškova predsjednika VMO.«

Članak 3.

U članku 2. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Predsjednicima VMO pripada mjesečna neto naknada troškova u iznosu od 500,00 kuna.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-05-9/ES

Bakar, 4. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr