SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

18.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/04 i 63/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za
koncesijska odobrenja na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/13) članak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Elfrida Mahulja, predsjednica, predstavnica Općine Punat«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nataša Kleković, dipl. iur., predstavnica Općine Punat«.

Članak 2.

Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-18

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr