SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

12.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14) i članka 12. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 40/14), te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 87505936221.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 87505936221 na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke sa GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 87505936221 zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-12

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr