SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

9.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti prodaje robe i/ ili usluga te lokacije (mjesta) na području Općine Punat na kojima se može obavljati trgovina na malo.

Članak 2.

Trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine Punat obavljati na sljedeće načine:

- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

- putem kioska,

- pokretnom prodajom,

- prodajom putem automata,

- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.).

PRODAJA NA ŠTANDOVIMA I KUPAMA IZVAN TRŽNICA NA MALO

Članak 3.

Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo može se obavljati na mjestima:

1.) Ulica I. G. Kovačića od križanja s Kljepinom do uključivo zelene tržnice (dio z.č. 7728 i dio 8485/1): prodaja voća i povrća i prodaja razne robe.

2.) Ulica Obala:

- na lokaciji iza ribarnice (z.č. 7180): prodaja suvenira, dekorativnih predmeta, izložbeno prodajni prostor i dr.,

- na lokaciji iza parka s anđelom (z.č. 7200/2): prodaja pekarskih proizvoda,

- na lokaciji kod pošte (dio z.č. 8510 i dio 8514/1): prodaja autohtonih hrvatskih proizvoda,

- na lokaciji iza parka s anđelom (z.č. 7208): prodaja odjeće i kožne galanterije

- na lokaciji iza pošte (z.č. 7633): prodaja odjeće i kožne galanterije

- na lokaciji ispred Lučke ispostave (z.č. 8514/1) prodaja knjiga i prodaja ručnih radova,

- na lokaciji kod Kostarike (z.č. 7710 i z.č. 7711): prodaja suvenira, dekorativnih predmeta, odjeće i kožne galanterije,

- na lokaciji »Pod gušternu« - plato ispod autobusnog stajališta (dio z.č. 8514/6 i dio z.č. 8514/9): izrada portreta prodaja slika, prodaja suvenira i dekorativnih predmeta, oslikavanje tijela, prodaja posebnog unikatnog nakita, prodaja eteričnog ulja, prodaja plodina i kokica i prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića.

- na lokaciji »Pod gušternu uz dječje igralište« (dio z.č. 9136/2): 1 lokacija za prodaju meda i proizvoda od meda, 1 lokacija za prodaju meda i drugih proizvoda od meda, maslinovog ulja i smokava (likera i alkoholnih pića) i 3 lokacije za prodaju proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

- na lokaciji »Pod gušternu uz dječje igralište« (dio z.č. 9136/1): 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića,

3.) Šetalište Ivana Brusića, (dio z.č. 212/1, iza objekta kupališta): izrada i prodaja digitalnih razglednica, prodaja starih časopisa i nakita, satova.

4.) Ulica Kralja Zvonimira (dio z.č. 7936): prodaja suvenira, keramike i maslinovog ulja.

Članak 4.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama ispred pročelja prodavaonice.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

Klupe se moraju postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice.

PRODAJA PUTEM KIOSKA

Članak 5.

Prodaja putem kioska može se obavljati na slijedećim mjestima:

1.) Ulica Obala:

- na lokaciji kod lučke ispostave (dio z.č. 8514/1): 1 kiosk za prodaju tiska i duhanskih prerađevina,

- nasuprot operativne obale Punćale: (dio z.č. 7698/1) 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom i (dio z.č. 7698/2) 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom,

- nasuprot operativne obale Punćale (dio z.č. 7698/2 i 7699/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana, lutrije i suvenira,

- uz čekaonicu autobusnog stajališta (dio z.č.8532/1): 1 kiosk za prodaju tiska i duhana,

- »Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/2): 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz s brodom, 1 kiosk za prodaju proizvoda braniteljske zadruge,

- »Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/2): 3 kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suvenira iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja,

- u parku ispred depandanse »Kvarner« (dio z.č. 9136/1): 1 kiosk za iznajmljivanje čamaca i pedalina.

2.) Ulica I. G. Kovačića:

- na zelenoj tržnici (dio z.č. 8485/1): 1 kiosk za prodaju cvijeća i bilja,

- na križanju Ulice Novi put i I. G. Kovačića (z.č. 8485/ 3): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda i 1 kiosk za prodaju voća i povrća.

3.) Šetalište Ivana Brusića od slastičarnice »Oaza« do kraja Šetališta Antona Žic Ulivina:

- na lokaciji Brule (z.č. 9093) 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda,

- na lokaciji Brule (z.č. 9095): 1 kiosk za prodaju sladoleda,

- na lokaciji Pila (dio z.č. 9077): 1 kiosk za prodaju razne robe,

- u kampu »Pila« (dio z.č. 9072): 1 kiosk za prodaju voća i povrća,

- u kampu »Pila« (dio z.č. 9072): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda,

- u kampu »Pila« (dio z.č. 9072): 1 kiosk za prodaju tiska i duhana i 1 kiosk za prodaju mješovite robe

- ispred vile Olge (z.č. 248/1 i 250/1): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda,

- između kampa »Pila« i Košljunske ulice (z.č. 255): 1 kiosk za prodaju voća i povrća,

- ispred akvagana (z.č. 4794/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana i izložaka za plaže,

- uz UO »Ponte« (dio z.č. 4803/1): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda,

- plato na Punta debiju (dio z.č. 4793): 1 kiosk za prodaju pića i sladoleda,

- iza plaže Medane (dio z.č. 4804/4 i 4804/3): 1 kiosk za iznajmljivanje plažnih rekvizita,

- šetalište Antona Žic-Ulivina (z.č. 4792/1): 1 lokacija za prodaju pića i sladoleda

- šetalište Antona Žic-Ulivine (z.č. 4803/3): 1 lokacija za prodaju pića i sladoleda.

POKRETNA PRODAJA I PRODAJA PUTEM AUTOMATA

Članak 6.

Pokretna prodaja i prodaja putem automata može se obavljati na mjestima:

1.) Ulica Obala:

- Od brodogradilišta do istezališta (z.č. 7042): 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda,

- Na lokaciji »Pod gušternu«- plato ispod autobusnog stajališta (dio z.č. 8514/6 i dio z.č. 8514/9): 1 lokacija za prodaju plodina i kokica,

- Lokacija plato Punćale (z.č. 8514/10): 1 lokacija za prodaju zimnice iz kamiona i kombi vozila.

2.) Šetalište I. Brusića:

- Lokacija od mini-golf igrališta u kampu »Pila« do crkvice Sv. Nikole (z.č. 9072, 260/1 i 4777/2): 3 lokacije za prodaju sladoleda i napitaka u konfekcioniranom obliku.

3.) Šetalište Antona Žic Ulivina: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića i 2 lokacije za prodaju konfekcioniranog sladoleda, 1 lokacija za prodaju plodina i kokica dio z.č. 4793 (Plato na Punta debiju).

Članak 7.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom obliku iz rashladnih uređaja uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

PRIGODNA PRODAJA (SAJMOVI, IZLOŽBE I SL.)

Članak 8.

Tijekom sportskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire Općina ili Turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim mjestima u naselju Punat i Stara Baška:

- Ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- Plato parkiralište »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići«,

- Trg Placa,

- Prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- Prostor lučice u Staroj Baški.

Točno mjesto, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

MJESTA PRODAJE U NASELJU STARA BAŠKA

Članak 9.

Prodaja na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska, pokretna prodaja i prodaja putem automata u naselju i širem području naselja Stara Baška može se obavljati na sljedećim mjestima:

- Na području uz lučicu: 1 lokacija za prodaju razne robe i 1 lokacija za prodaju slika,

- U zaleđu plaže Oprna: 1 kiosk za prodaju pića i konfecioniranog sladoleda,

- Na lokaciji u uvali Zala (z.č. 937/31): prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića i dr.

Članak 10.

Za prodaju robe na klupama te iz rashladnih uređaja uz pročelja prodavaonica u Staroj Baškoj, primjenjuju se odredbe članka 5. i 8. ove Odluke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Javne površine za prodaju robe izvan prodavaonice mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu javne površine.

Članak 12.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava i štandova, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljem ove komunalne usluge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za to platiti naknadu.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/09, i sve njezine izmjene i dopune »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10, 25/10, 33/10 - pročišćeni tekst, 15/ 11, 21/12, 25/13, 15/14.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-8

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr