SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA JELENJE

15.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 12. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Jelenje za 2014. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 2.686.982,70 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine
2.054.342,64 kn

3.Manjak primitaka od financijske imovine
50.000,00 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.686.982,70 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2014. godini, u iznosu od 2.057.016,53 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 3.

Višku prihoda iz 2014. godine u iznosu od 582.640,06 kn pribraja se višak prihoda prenesen iz 2013. godine u iznosu od 3.466.871,75 kn koji je korigiran za iznos 621,37 kn. Ukupno raspoloživi višak prihoda iznosi 4.049.511,81 kn.

Članak 4.

Višak prihoda iz prethodnog članka rasporedit će se na pozicije rashoda i izdataka prilikom sljedećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15

Dražice, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51218&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr