SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA JELENJE

12.

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12, 143/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. 3. 2015. godine donijelo je

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE
ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2015. godinu.

Članak 2.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 50.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru), koristi će do 40 % za iznos plaća i 60% za izradu prostornog plana i poboljšanje infrastrukture nedovoljno uređenih naselja odnosno za izgradnju nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

Program za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Jelenje za 2015. godinu sastavni je dio Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15

Dražice, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51218&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr