SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

12.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (N.N.RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 11/02, 23/08, 10/ 10, 40/10 i 44/12) u članku 14. stavak 1. brišu se riječi »dokaz o izvršenom plaćanju ukupne zakupnine po ugovoru za postavu privremenih objekata koji se daju u sezonski zakup«.

Članak 2.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/15-01/14

URBROJ: 2107/02-01-15-3

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr