SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

10.

Na temelju 10.stavak 3. Zakona o trgovini (N.N. RH 87/ 08, 96/08, 116/08, 76/09 - Odluka USRH, 114/11, 68/13,30/ 14), članka 13. stavak 1. i stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. RH 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12,80/ 13, 30/14, 89/14, 152/14), članka 29-38. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (N.N.RH 66/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/ 14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 18. 3. 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje
privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 17/09, 19/10, 15/11, 29/11, 51/11 i 21/12) u članku 2. stavak 1. riječi »Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za urbanizam i razvoj zamjenjuju se sa riječima »Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje«.

Članak 2.

U članku 5. riječi »Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima »Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje«.

Članak 3.

U članku 2a riječi »12 m2 zamjenjuje se sa »15 m2«.

Članak 4.

Mijenja se članak 8. koji sada glasi:

»Članak 8.

U naseljima smještenim u priobalju tlocrtna površina kioska i sličnih montažnih građevina može biti do 15,00 m2 (osim lokacije na parkiralištu-Lokvica na kojoj površina kioska iznosi 12,00 m2 i skladišnog prostora od 23,00 m2 ili ukupno 35,00 m2) , odnosno više od 15,00 m2 za informativni punkt i slijedećeg izgleda:

-gotove konstrukcije, vanjska oplata od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena-dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena ili fasada sa završnom obradom vanjske plohe zaribanom silikatnom žbukom ,

-krovna površina mora biti kosa,pokrivena mediteran crijepom,

-stolarija treba biti bijele ili plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),

-ukoliko se dio zidnih ploha kioska izvodi kao glatka površina, mora biti bijele ili svijetle pastelne boje , a poželjna je i obrada okvira kamenom površinom,

-na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. riječi »do 12,00 m2 »zamjenjuju se sa »do 15,00 m2 »a riječi »pravokutnog oblika »brišu se.

Članak 6.

Odluka o izmjeni Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/15-01/3

URBROJ: 2107/02-01-15-3

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr