SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

10.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Predmet ovog Programa je utrošak sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Članak 2.

Prihod Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u iznosu od 250.000,00 kuna.

Članak 3.

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru rasporedit će se kako slijedi:

-za izradu dokumentacije prostornog uređenja - 200.000,00 kn

-izrada baze podataka - 50.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/15-01/02

Ur.broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr