SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG
LOŠINJA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Opći dio Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/03

URBROJ: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr