SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Punat u Skupštini
trgovačkog društva Črnika d.o.o.

Članak 1.

Za članove Skupštine trgovačkog društva Črnika d.o.o., kao predstavnici Općine Punat imenuju se:

1.Marinko Žic, općinski načelnik, predsjednik;

2.Goran Bonifačić, zamjenik općinskog načelnika, član;

3.Goran Gržančić, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Punat, član.

Članak 2.

Svaki član Skupštine ima 1 (jedan) glas.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju člana Skupštine KD »Črnika« d.o.o. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/13).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/15-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-15-8

Punat, 9. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr