SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

10.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN broj: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 51. Statuta Općine Matulji ( SN PGŽ broj: 26/09, 38/09, 08/13, 17/14 i 29/14), a temeljem Odluke o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Matulji ( KLASA: 810- 03/15-1/03, URBROJ: 543-12-01-8), Općinski načelnik Općine Matulji dana 20. veljače 2015. donosi:

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Matulji s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Matulji su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Matulji,

2.Povjerenici civilne zaštite Općine Matulji,

3.DVD »KRAS« Šapjane,

4.J V P Opatija,

5.Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Matulji,

6.Gradsko društvo Crveni križ Opatija - Aktiv Crvenog križa Matulji,

7. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka,

Članak 3.

Općina Matulji je suosnivač JVP Opatija navedene u članku 2. pod rednim brojem 4. ove odluke čiji su ljudski resursi i materijalna sredstva uključena u sustav zaštite i spašavanja za područje općine Matulji Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Opatija i općine: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje općine Matulji.

Članak 4.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublaživanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Matulji.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovnih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 5.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji.

U katastrofama i velikim nesrećama Općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Matulji.

Članak 6.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Matulji su:

1.KOMUNALAC d.o.o. Jurdani,

2.LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići

3.DOMENI d.o.o., Matulji

4.SKALA d.o.o., Matulji

5.DOV d.o.o., Matulji

6.Planinarsko društvo »Lisina« Matulji,

7.Lovačko društvo »Srndać« Permani,

8.Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. NEMEC Matulji,

9.Zdravstveni centar Matulji,

10.Veterinarska stanica Opatija,

11.Dječji vrtić Matulji.

Pravne osobe iz članka 6. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 6. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje općine Matulji.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Matulji zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Matulji.

Članak 7.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavane na području općine Matulji (SN PGŽ broj 31/13).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«

KLASA: 011-01/14-01/16

URBROJ: 2156-04-01-14-1

Matulji, 19. veljače 2015.

OPČINA MATULJI

Načelnik
Mario Ćiković

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr