SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA SKRAD
11

9.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 4. veljače 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 6-satnog primarnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 10-ero djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2005. godinu u iznosu od 116.300,00 kuna za sljedeće namjene:

- bruto plaća odgajateljice 89.670,00 kn

- naknada za božićnicu odnosno regres
za GO 2.000,00 kn

- izdaci za energiju 14.000,00 kn

- ostali materijalni izdaci 10.630,00 kn.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o cijeni participacije roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad.

Navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiroračun Osnovne škole sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 601-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 7. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51311&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr