SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA SKRAD
11

8.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 4. veljače 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti
za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajne za Općinu Skrad i to:

- vatrogasna djelatnost,

- djelovanje vatrogasne zajednice i društava,

- održavanje i osiguranje,

- nabava opreme.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 106.000,00 kuna za sufinanciranje rada i opreme četiriju dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Skrad, DVD Bukov Vrh, DVD Divjake i DVD Hribac te Vatrogasne zajednice Općine Skrad.

Sredstva iz prethodnog stavka rasporedit će Vatrogasna zajednica Općine Skrad.

Navedena sredstva služe za obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, osiguranje vatrogasnih domova, vozila i članova, održavanje vozila i crpki, troškove gašenja požara i intervencija, troškove nabave i materijalne troškove te obilježavanje svečanih obljetnica.

Članak 3.

U Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu osiguravaju se i sredstva za eventualne nužne intervencije Javne vatrogasne postrojbe Delnice u iznosu od 21.000,00 kuna, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši doznaku sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Skrad u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 214-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 7. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51311&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr